امیریه

اجرای طرح حمایت بهداشتی خانواده های محروم دامغانی

هم زمان با ایام شیوع کرونا طرح حمایت بهداشتی ویژه اقشار آسیب پذیر در موسسه خیریه طاهر دامغان به اجرا درآمد. به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر؛ با توجه ...

اجرای طرح حمایت بهداشتی خانواده های محروم دامغانی
  • 11
  • مرداد