تفاهم نامه

راه اندازی مرکز اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر با امضای تفاهم نامه ی همکاری میان اداره بهزیستی شهرستان دامغان و خیریه طاهر، مرکز اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در ...

راه اندازی مرکز اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)
  • 2
  • دی