جامعه

نشست هم اندیشی و پیگیری اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر اولین نشست هم اندیشی و پیگیری اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) با حضور مدیریت، کارشناسان مربوطه و تسهیلگران بخش روستایی در ...

نشست هم اندیشی و پیگیری اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)
  • 20
  • دی
  • راه اندازی مرکز اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

    به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر با امضای تفاهم نامه ی همکاری میان اداره بهزیستی شهرستان دامغان و خیریه طاهر، مرکز اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در ...

    راه اندازی مرکز اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)
  • 2
  • دی