خیرین

معرفی و تاریخچه موسسه

موسسه خیریه طاهر سپهر قومس با نام اختصاری "طاهر" از سال 1398 با شماره ثبت 318 در قالب یک سازمان غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت ...

معرفی و تاریخچه موسسه
  • 6
  • بهمن
  • گرمای محبت در روزهای سرد پاییزی؛ هدیه سخاوت دستان خیرین نیک اندیش

    به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر، هر چند در روزهای سرد پاییزی قرار داریم و با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت وضع برخی محدودیت ها زندگی برخی ...

    گرمای محبت در روزهای سرد پاییزی؛ هدیه سخاوت دستان خیرین نیک اندیش
  • 17
  • آذر