سخاوت کریمانه

اجرای طرح سخاوت کریمانه در رزمایش کمک مومنانه

طرح سخاوت کریمانه همزمان با برگزاری رزمایش کمک مومنانه توسط موسسه خیریه طاهر در شهرستان دامغان برگزار شد. :radio: به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر؛ در ادامه انعکاس برنامه ...

اجرای طرح سخاوت کریمانه در رزمایش کمک مومنانه
  • 22
  • تیر