شاد

طاهر با طرح “یار دانایی” به یاری دانش آموزان محروم دامغانی شتافت

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر، با هدف حمایت از دانش آموزان محروم دامغانی جهت برخورداری از فرصت آموزش غیرحضوری در شرایط شیوع بیماری کرونا، طرح "یار دانایی" در ...

طاهر با طرح “یار دانایی” به یاری دانش آموزان محروم دامغانی شتافت
  • 26
  • آبان