مراکز نیکوکاری

برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران کمیته امداد در موسسه خیریه طاهر

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر شهرستان دامغان؛ با هدف بررسی راهکارهای ارائه خدمات بهتر به محرومین شهرستان، همچنین ایجاد بستر هماهنگی، تعامل و هم افزایی نشست هم اندیشی ...

برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران کمیته امداد در موسسه خیریه طاهر
  • 4
  • شهریور