مرکز نیکوکاری

کمک ۱۲ میلیون تومانی موسسه خیریه طاهر در گام دوم رزمایش کمک مومنانه

موسسه خیریه طاهر در اجرای دومین گام از رزمایش کمک مومنانه با کمک ۱۲ میلیون تومانی به یاری محرومان دامغانی شتافت. به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر شهرستان دامغان؛ ...

کمک ۱۲ میلیون تومانی موسسه خیریه طاهر در گام دوم رزمایش کمک مومنانه
  • 6
  • مرداد