کرونا

معرفی و تاریخچه موسسه

موسسه خیریه طاهر سپهر قومس با نام اختصاری "طاهر" از سال 1398 با شماره ثبت 318 در قالب یک سازمان غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت ...

معرفی و تاریخچه موسسه
  • 6
  • بهمن
  • اجرای طرح حمایت بهداشتی خانواده های محروم دامغانی

    هم زمان با ایام شیوع کرونا طرح حمایت بهداشتی ویژه اقشار آسیب پذیر در موسسه خیریه طاهر دامغان به اجرا درآمد. به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه طاهر؛ با توجه ...

    اجرای طرح حمایت بهداشتی خانواده های محروم دامغانی
  • 11
  • مرداد