طرحها و پویشها

طرح حامی

خانواده‌ها و انسان‌های زیادی در پهنه‌ی ایران زیبای ما زندگی می‌کنند که دست تقدیر، شرایط سختی را برایشان رقم زده است. حمایت از این عزیزان می‌تواند گذران زندگی را تا ...

طرح حامی
  • 15
  • بهمن