مدیرعامل

مدیرعامل

بر مبنای اساسنامه موسسه خیریه طاهر مدیرعامل برای مدت 2 سال از میان هیئت مدیره و یا خارج از آن انتخاب می گردد. اختیارات و وظایف مدیرعامل در چهارچوب اختیارات و مصوبات هیئت مدیره توسط هیئت مذکور تعیین می گردد.

مدیرعامل فعلی موسسه خیریه طاهر:

جناب آقای سید ابوالفضل مرتضوی

 

شرح وظایف مدیرعامل:

 • تشکیل جلسات عادی و فوق العاده با دعوت از هیئت مدیره
 • مسئولیت اجرای تصمیمات هیئت مدیره
 • گزینش افراد مناسب جهت انجام امور جاری موسسه
 • تعیین و تقسیم کار بین کارکنان موسسه
 • استفاده از متخصصین و مشاورین حرفه ای و مجرب و تشکیل گروه های نخبگانی و مشورتی ( هیئت اندیشه ورز ) به منظور بررسی های تحقیقی و تهیه طرح ها و پیشنهادها جهت افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت ها و نیل به اهداف کلان موسسه
 • دریافت و ارزیابی اطلاعات و گزارش های مربوط به واحدها و پرسنل زیر مجموعه
 • ارزیابی مستمر عملکرد موسسه و ارائه گزارش کامل و شفاف به هیئت مدیره
 • حضور فعال در مجامع ، کمیسیون ها ، جلسات اداری و… به عنوان نماینده موسسه به منظور ایجاد روابط و شبکه سازی در راستای تحقق اهداف موسسه
 • صدور مجوز پرداخت و ارائه خدمات و… در کلیه امور جاری موسسه
 • نظارت و کنترل دقیق بر درآمدها و مخارج موسسه
 • شرکت در محاکم قضایی و حقوقی به عنوان نماینده موسسه جهت دفاع از حقوق موسسه

 

شرح وظابف قائم مقام:

 • کمک و جانشینی مدیرعامل در امر هدایت ، سرپرستی و انجام امور
 • همکاری با مدیرعامل در تعیین خط مشی های موسسه
 • شناسایی و دعوت از متخصصین و مشاورین حرفه ای و مجرب و تشکیل گروه های نخبگانی و مشورتی ( هیئت اندیشه ورز ) به منظور بررسی های تحقیقی و تهیه طرح ها و پیشنهادها جهت افزایش سطح کمی و کیفی فعالیت ها و نیل به اهداف کلان موسسه
 • پیش بینی نیروهای مورد نیاز جهت انجام امور موسسه و شناسایی و پیشنهاد افراد واجد شرایط به مدیرعامل جهت بررسی و جذب
 • تعیین و تقسیم کار بین کارکنان موسسه بر حسب تفویض اختیار
 • هدایت و راهنمایی کارکنان موسسه در انجام وظایف محوله
 • دریافت و ارزیابی اطلاعات و گزارش های مربوط به واحدها و پرسنل زیر مجموعه
 • ارزیابی مستمر عملکرد موسسه و ارائه گزارش کامل و شفاف به مدیرعامل
 • همکاری با معاونین و مشاورین مدیرعامل جهت پیشبرد سریع تر و بهتر امور موسسه
 • انجام وظایف مدیرعامل در زمان غیبت ایشان
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 2 =

Search
Generic filters

چراغ راه

“اللَّهُ في عَونِ المُؤمِنِ ، مادامَ المُؤمِنُ في عَونِ أخيهِ

خداوند در پي ياري مؤمن است ، تا وقتي كه مؤمن در پي ياري برادر خويش است”
 امام صادق (ع)  _ بحار الأنوار ، ج ۷۴ ، ص ۳۲۲


برچسب های مطلب

اهداء کمک های نقدی
پرداخت آنلاین کمکهای نقدی به وسیله کارت های عضو شبکه شتاب